КА Транспорт осигурява специализиран транспорт и дистрибуция на фармацевтични продукти в рамките на ЕС, България, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Косово и Турция. Ние предлагаме транспорт на фармацевтични продукти при температури между -25°С и +25°С. За да гарантираме най-високо качество при транспорта на фармацевтични продукти ние инвестираме в оборудване за транспорт от най-висок клас.

 

КА Транспорт е сертифицирана по GDP (Добри дистрибуторски практики за фармацевтични продукти) съгласно технически доклад №957, 2010/Анекс 5 на Световната Здравна Организация.

 

Транспортът и условията на съхранението на фармацевтични продукти трябва да бъдат в съответствие с етикета на съответния медикамент, което се основава на резултатите от тестването на стабилността на фармацевтичния продукт. Неправилната температура на съхранение по време на транспорта може да има тежки последствия за фармацевтичните продукти. Температурните колебания по време на транспорта могат да унищожат активните съставки на фармацевтичните продукти. Ваксините, биологичните продукти и диагностичните фармацевтични продукти са особено чувствителни към външни влияния. Основен проблем с тези продукти, чувствителни към температурата е, че неправилни температурни транспортни условия могат да намалят ефективността на фармацевтичния продукт, което може да остане незабелязано от страна на крайния потребител. Неспазването на подходяща температура за транспорт води до намаляване на продължителността на живот или унищожаването на активните съставки на фармацевтичния продукт, което не се вижда с просто око, в редки случаи това може да доведе до втвърдяване при течни продукти или втечняване при твърди фармацевтични продукти. Необходимите условия за съхранение на фармацевтични продукти трябва да се поддържат в приемливи граници по време на транспортиране. Специфичните температурни условия за съхранение на продукта не трябва да бъдат грубо превишавани или превишени за неприемлив период от време по време на транспортирането. Ние ви гарантираме, че по време на транспортния процес няма да има отрицателни последствия върху целостта и качеството на вашите фармацевтични продукти. Ние калибрираме ежемесечно нашите средства за мониторинг и контрол на температурата.
Всички наши автомобили притежават най-модерното хладилно оборудване и оборудване за мониторинг на температурата, което гарантира предотвратяването на излагане на условия, които могат да повлияят на стабилността на фармацевтичния продукт. Ние предоставяме на нашите клиенти записи от температурния мониторинг, които трябва да се съхраняват за срока не по кратък от срока на годност на фармацевтичния продукт и дори до една година след неговото изтичане.

 

Ние предлагаме транспорт на следните фармацевтични продукти:

 • Лекарства
 • Ваксини
 • Био фармацевтични продукти
 • Чувствителни фармацевтични продукти
 • Клинични изпитвания
 • Кръвна плазма

 

КА транспорт предлага следните услуги:

 • Транспорт на фармацевтични продукти под температурен контрол
 • Складиране на фармацевтични продукти под температурен контрол
 • Комплектен транспорт на фармацевтични продукти
 • Групажен транспорт на фармацевтични продукти
 • Експресен транспорт на фармацевтични продукти
 • Двутемпературен транспорт
 • Транспорт с двуетажни полуремаркета

 

Нашите предимства:

 • GDP сертификация
 • GDP сертифициран персонал
 • ATP сертифицирани транспортни средства
 • GPS система за контрол и мониторинг на температурата
 • Специализиран автопарк от температурно контролирани автомобили
 • Хладилно оборудване от най-висок клас
 • Технически средства за мониторинг и контрол на температурата

 

Нашата основна цел е да се гарантира, че вашите фармацевтични продукти са безопасно транспортирани благодарение на нашите способности за предоставяне на сигурно и първокласно обслужване. Фармацевтичните продукти в частност, са изключително чувствителни и всички определени температурни диапазони се спазват стриктно.
Нашият екип от квалифицирани сътрудници ще ви държи информирани за вашата пратка през целия транспортен процес.
Всички наши служители са обучени за работа с фармацевтични продукти и познават добре всички процедури свързани с доставката на стоки изискващи температурен режим на транспорт и съхранение.