КА Транспорт предлага на своите клиенти широк спектър от спедиторски и логистични услуги. Ние се фокусираме към изграждането на дългосрочни отношения и предоставянето на комплексни услуги на нашите клиенти, интегрирайки нашите ценности и бизнес стратегии, за да изпълним Вашите изисквания и пълна задоволеност. Ние непрекъснато търсим начини за подобряване на нашите услуги чрез добавяне на допълнителна стойност към предлаганите от нас транспортни услуги.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Международен и вътрешен транспорт
 • Транспорт на комплектни товари
 • Групажен транспорт
 • Хладилен транспорт
 • Транспорт на личен багаж
 • Транспорт на фармацевтични продукти
 • Експресни транспортни услуги
 • Складиране
 • Складиране под температурен контрол
 • Карго застраховки

 

 

НАШИТЕ РЕЛАЦИИ:

 • Холандия
 • Белгия
 • Германия
 • Дания
 • Швеция
 • Финландия
 • Австрия
 • Унгария
 • Чехия
 • Словакия
 • Полша
 • Латвия
 • Литва
 • Италия
 • Словения
 • Франция
 • Испания
 • Словения
 • Румъния
 • Гърция
 • Македония
 • Сърбия
 • Хърватска
 • Босна и Херцеговина
 • Косово
 • Албания

 

 

 

КА Транспорт предлага на своите клиенти редовни групажни хладилни линии от/до:

 • Дания
 • Холандия
 • Белгия
 • Германия
 • Полша
 • Испания
 • Гърция
 • Румъния
 • Австрия
 • Унгария
 • Литва
 • Латвия

 

 

 

КА Транспорт предлога на своите клиенти складиране:

 • Складиране на безопасни стоки
 • Складиране на фармацевтични продукти – при температурен контрол от +15°С до +25°С и от +2°С до +8°С
 • Складиране на охладени продукти
 • Складиране на замразени продукти
 • Крос-докинг
 • Палетизиране
 • Препакетиране

 

КА Транспорт работи със собствен транспорт и с повече от 200 местни и международни транспортни фирми с доказана надеждност и коректност. Всички превози се извършват под покритието на Генерална застраховка (Отговорност на превозвача) по Конвенция CMR, като допълнително се предлага и сключването на карго застраховка.

 

Защо да изберете КА Транспорт за свой спедитор? Защото имаме персонален подход към всеки клиент и всеки клиент има персонален спедитор с който може да изгради персонална връзка с цел получаване на своевременна и коректна информация относно превозвания товар.