Транспортът е много важен отрасъл за развитието на бизнеса у нас. КА Транспорт предоставя много повече от транспортни услуги, ние предоставяме на нашите клиенти транспортни решения, ние посрещаме Вашите специфични нужди от транспорт.

  • Складиране при температура +2°С /+8°С
  • Складиране при температура +15°С /+25°С
  • Складиране при температура 0°С /+4°С
  • Складиране при температура -18°С

Температурно-контролираното съхранение е изключително важно за фармацевтичните продукти като лекарства, ваксини и кръвни проби, които трябва да се съхраняват в определени тесно температурни обхвати, за да останат годни за употреба. Всеки компромис в температурния контрол може да има тежки последствия за здравето на пациентите, което означава, че гарантирането на температурния контрол е от особенна важност за сигурността и качеството на фармацевтичните продукти. КА Транспорт инвестира в гарантирането на сигурността и качеството на температурната верига.