Транспортът е много важен отрасъл за развитието на бизнеса у нас. КА Транспорт предоставя много повече от транспортни услуги, ние предоставяме на нашите клиенти логистични решения, ние посрещаме Вашите специфични нужди от транспорт и логистика.

 

КА Транспорт предлага на своите клиенти опцията за групиране на няколко товара за една дестинация.Тази опция позволява на нашите клиенти да намалят разходите си за транспорт при реализацията на различни видове стоки до всички точки на територията на ЕС.

 

Съвременните тенденции в дистрибуцията на стоки са довели до голямо увеличение на групажните превози или частичните пратки на товари. Нашите групажни операции предлагат голям избор от услуги, с които да отговорим на нуждите на нашите клиенти. За неспешен превоз на товар или такъв който се превозва по график, ние можем да групираме Вашия товар и да го доставим на конкуренти цени. Групирането по никакъв начин не влияе върху нивото на услугата, а се запазва, докато разходите на клиента са сведени до минимум.

 

КА Транспорт разполага със складово депо, където се съхраняват стоките и товарите Ви, както и с квалифициран персонал който да палетизира, съхрани и превози Вашите стоки и товари.

 

Хладилен товарен транспорт по маршрутите:

 

  • София – Будапеща – Виена – Братислава – Прага – Дрезден – Хамбург
  • София – Букуреш – Варшава
  • София – Будапеща – Варшава
  • София – Солун – Атина
  • Копенхаген – Хамбург – Прага – Будапеща – София
  • Амстердам – Виена – Будапеща – София
  • Хамбург – Берлин – Дрезден – Прага – Братислава – Виена – Будапеща – София
  • Варшава – Краков – Бърно – Будапеща – София
  • Атина – Солун – София

 

КА Транспорт има организирани седмични групажни линии на територията на ЕС. Така например, чрез ефективното планиране се постига оптимизиране на цените за транспорт и по-ефективна дистрибуция.