Комплектен хладилен транспорт, транспорт на фармацевтични продукти:

Венцислав Коруев

Тел: +359 2 418 27 64

Тел: +359 895 616 613

Email: v.koruev@catransport-bg.com

Спедиция и международни групажни пратки:

Георги Христов

Тел: +359 2 418 27 64

Тел: +359 899 150 817

Email: g.hristov@catransport-bg.com

Адрес:

София 1202, ул. Малашевска №8, България
BLCS Logistics Center