КА Транспорт е специализирана в транспорт на шоколад и шоколадови изделия изискващи температурен контрол.

Оптималните температури за съхранение и транспорт на шоколадовите изделия са от 10°С до 18°C

При 21°C качеството, вкусът и външния вид на шоколадовите изделия се влошава.

При 24°C шоколадът се размеква и става на плочи, което предполага неговата деформация, особено за изделия изляти в различни форми.

При 28°C шоколадът вече е в точката на топене.
Ние предлагаме специализиран температурен транспорт в България и страните от Европейски съюз, като превозните средства са оборудвани с модерни хладилни системи, които поддържат температури от + 10°С до + 18°С.

Всички наши транспортни средства са оборудвани с най-новите и модерни системи за контрол на температурата. Всички разполагат с АТП сертификати, както и термограф за доказване на температурния контрол по време на пътуването.