Прясната риба трябва да се транспортира и съхранява на температура до 4°C или по-ниска температура. Замразената риба трябва да се транспортира при температура от -5°С до -21°C. Ако рибата се транспортира при температура по висока от +4°C вредните бактерии могат да се увеличат многократно и продукта да стане опасен за консумация. Всеки хладилен камион, който превозва риба или рибни продукти, трябва да е оборудван с термограф, който да запише температурата при превоза. Само при доказана температура може да сте сигурни, че транспортирането е било на нужната температура.

 

Ние предлагаме специализиран температурен транспорт в България и страните от Европейски съюз, като превозните средства са оборудвани с модерни хладилни системи, които поддържат температури от -25°С до +25°С.

 

Всички наши транспортни средства са оборудвани с най-новите и модерни системи за контрол на температурата. Всички разполагат с АТП сертификати, както и термограф за доказване на температурния контрол по време на пътуването.