КА Транспорт е специализирана в транспорт на фармацевтични продукти, лекарства и продукти свързани със здравеопазването, изискващи температурен контрол. КА Транспорт е сертифицирана по GDP (Добри дистрибуторски практики за фармацевтични продукти) съгласно технически доклад №957, 2010/Анекс 5 на Световната Здравна Организация.

 

Нашите клиенти разчитат на нас за персонални, бързи и сигурни доставки на техните пратки с висок приоритет.

 

Ние сме специализирани в превоза на:

  • Фармацевтични продукти и медикаменти с температурен контрол от 15°С до 25°С
  • Фармацевтични продукти и медикаменти с температурен контрол от 2°С до 8°С
  • Фармацевтични продукти и медикаменти с температурен контрол от -15°С до -25°С.

 

Ние предлагаме специализиран температурен транспорт в България и страните от Европейски съюз, като превозните средства са оборудвани с модерни хладилни системи, които поддържат температури от -25°С до +25°С.

 

Всички наши транспортни средства са оборудвани с най-новите и модерни системи за контрол на температурата. Всички разполагат с АТП сертификати, както и термограф за доказване на температурния контрол по време на пътуването.