Въпрос 1: Нужен ли е лиценз за превоз на товари в България?

Отговор: 3) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, или удостоверение за регистрация – за извършване на таксиметрови превози на пътници, и документи, които се изискват от този закон. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на моторните превозни средства към всеки лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България и издава удостоверение по образец, определен с наредбата по чл. 7, ал. 3, за всяко превозно средство.

(Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 92 от 2005 г., в сила от 18.11.2005 г.) Лиценз и удостоверение за регистрация не се изискват за:
1. (изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) превоз на товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с товароносимост до 3,5 тона или максимално допустима маса до 6 тона, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително.

 

Въпрос 2: Какво означава заплащане на час за автомобилен транспорт в София и как се калкулира?

Отговор: Часът за заплащане започва от пристигането на локацията, което включва времето за товарене, транспортиране и разтоварване.

 

Въпрос 3: Хладилните агрегати на транспортните ви средства поддържат ли положителна температура?

Отговор: Да поддържат, снабдени са с модерни технологии за контрол на температурата. Могат да варират от +25°С до -25°С.

 

Въпрос 4: Има ли предимства в това да сме Ваш редовен клиент?

Отговор: Да, има изготвена специална ценова политика за нашите партньори.

 

Въпрос 5: Как става плащането? Издавате ли фактури?

Отговор: Плащането се осъществява в срок уговорен предварително по заявка-договор. Да, издаваме фактури по ЗДДС.

 

Въпрос 6: Как можем да направим заявка за транспортна услуга?

Отговор: Може да направите заявката чрез запитване от сайта ни , след което наш служител ще се свърже с вас или да се свържете с нас на посочените контакти.

 

Въпрос 7: Какви са дестинациите, които предоставяте за извършването на транспортните услуги?

Отговор: Ние предоставяме транспортната услуга на територията на страната, Турция, Сърбия, Албания, Косово, Босна и Херцеговина както и в ЕС.

 

Въпрос 8: Извършвате ли транспортни услуги в събота, неделя и по празниците?

Отговор: Да, компанията работи постоянно, без ограничение във времето.

 

Въпрос 9: Какви видове стоки може да превозвате?

Отговор: Всякакъв вид товари както и такива, които изискват специално температурно съхранение.

 

Въпрос 10: Осигурявате ли товарене и разтоварване на стоката?

Отговор: Да осигуряваме, ако клиентът го изисква.

 

Въпрос 11: Какво е групаж?

Отговор: Групиране на товари или пратки в един пълен товар за определена транспортна дестинация. Чрез групажните превози се спестяват разходите за транспорт, но не за сметка на бързината или качеството на транспортната услуга. Ако имате планирани доставки за определена дестинация, този начин се оказва най – ефективен за превоза на вашата стока.

 

Въпрос 12: Ще отнеме ли по-дълго време за превоз на моя товар ако го групирам?

Отговор: Не, не е задължително. Имаме седмични групажни линии в на територията на страните членки на ЕС. Обикновено товара ще бъде доставен в срок от 1-7 дни.

 

Въпрос 13: Може ли товара ми да се загуби след като го групирате?

Отговор: Всяка партида се маркира и запечатва индивидуално, така че не може да има грешка.

 

Въпрос 14: Има ли опасност стоката да пострада, тъй като се групира с други стоки?

Отговор: С всяка стока се борави с изключителна грижа, както ако товарът е наша собственост, така че вашите стоки ще бъдат в безопасност при нас.

 

Въпрос 15: Предоставяте ли кашони и опаковъчни материали за преместването ми?

Отговор: След като направим оглед на локацията, ние ви изготвяме ценова оферта, в която са включени всички консумативи за преместването. Естествено има и опция и сами да си ги осигурите, но с изготвянето на цялостната ценова оферта, стойността на тези материали е много по-ниска.