Uncategorized

Товарни автомобили с първа регистрация след 15 юни 2019 г. трябва да бъдат оборудвани с цифрови тахографи от второ поколение.

В страните членки на ЕС, в съответствие с регламенти 2014/165, 2016/799 и изменение 2018/502, се въвежда изискване за задължително инсталиране на нови цифрови тахографи от второ поколение за търговски превозни средства, регистрирани след 15 юни 2019 г. Това са т.нар. интелигентни (smart) тахографи, отговарящи на изискванията на Регламент № 2016/799 на ЕС.

Въпреки това, няма изискване за инсталиране на интелигентен тахограф в Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни превози (AETR) от 1970 г. Понастоящем на нивото на Икономическата комисия за Европа към ООН се разглежда възможността за изменение на AETR. В същото време, няма пречки за извършване на международен превоз от превозни средства, оборудвани с цифрови тахографи от първото поколение и аналогови тахографи на територията на Европейския съюз.
Дигиталните тахографи от второ поколение позволяват свързване към глобални навигационни сателитни системи (ГНСС), географското местоположение се записва на всеки три часа, в това число, и когато ПС е спряло.

 

Снимка: VDO Fleet

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment