Uncategorized

Пакет “Мобилност 1“ остава за следващия мандат на Европейския парламент

Въпреки, че на последната си пленарна сесия в Брюксел ЕП подкрепи предложенията за нови регламенти относно включването на превозвачите в разпоредбите за командироване, тези разпоредби няма да бъдат приети в настоящия мандат на ЕП, защото за това няма време.

За да бъдат приети новите разпоредби относно превозвачите в този срок на ЕП, мандатът за преговори на Европейския парламент следваше да бъде приет на заседанието на комисията по транспорт на ЕП, което се състоя на 11 април 2019 г. Това обаче не се случи.

Според информация от Брюксел, триалозите ще могат да стартират по време на финландското председателство на Съвета, най-рано през октомври. Поради процедурни изисквания до октомври ще може да се провеждат само технически срещи по подготовка на триалозите.

 

Източник: ZMPD и други          Снимка: politico.eu

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment